Biblické hodiny

 
Audio z biblických hodin je možné poslechnout zde (v případě zobrazení celostránkové reklamy ji lze ukončit křížkem vpravo nahoře) 
 
 
 

Kázání

br. kaz. Petr Bača - Sami sebe zkoumejte

08.09.2019 09:30

Oddíl: 2. Korintským 13:2-6

br. kaz. Petr Bača - Nejvyšší standart Božích dětí

01.09.2019 09:30

Oddíl: Matouš 5:43-48

br. kaz. Petr Bača - Ani tak, ani jinak

25.08.2019 09:30

Oddíl: Matouš 11:12-19

br. Roman Šamudovský, br. Daniel Reichmann - Prvenství Pána Ježíše Krista

18.08.2019 09:30

Oddíl: Koloským 1:13-17

 

Oddíl: Koloským 1:18-22

br. kaz. Roman Klusák - Pokora, poslušnost, horlivost a bázeň před Hospodinem

11.08.2019 09:30

Oddíl.: Exodus 6:14-7:7

br. kaz. Petr Bača - Zdarma, ale ne lacino

04.08.2019 09:30

Oddíl: Matouš 22:1-14

br. kaz. Václav Chumchal - Znamení a zmocnění apoštolů

28.07.2019 11:46

Oddíl: Matouš 9:35-10:8

br. kaz. Petr Bača - Bohatý chudák

07.07.2019 09:30

Oddíl: Lukáš 12:13-21

br. Aaron Waggoner - Důležitost lásky k bližnímu

30.06.2019 09:30

Oddíl: Micheáš 6:6-8

br. kaz. Miloš Šolc - Misijní služba

23.06.2019 09:30

Oddíl: Skutky 24:24-27

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>