Články

Jedná ještě Bůh?

12.11.2020 20:00
      Je naprosto jisté, že by se odpovědi na tuto otázku velmi lišily. Křesťané důvěřující pravdivosti Bible jednoznačně tvrdí, že Bůh vždy jednal, jedná a až do konce věků bude svrchovaně jednat. Ateisté tuto otázku ani nevezmou vážně - když Bůh neexistuje, tak pochopitelně nemůže...

Hned, ...nebo později?

24.08.2020 20:00
      Tuto otázku možná řešíme dost často. Jak ne ní odpovíme, může ovlivnit celá řada věcí, situací, okolností, naše preference, vlastnosti, ale i naše životní postoje.       Jsme někdy ochotni na splnění našeho přání počkat, nebo chceme většinou všechno hned? Záleží...

Pán Bůh a koronavirus

27.04.2020 20:00
      V internetových rozhovorech novinářů s několika kněžími, jsem na otázku: „Je dnešní světová pandemie Božím trestem?“, četl shodné rozhodné odpovědi: „Ne!“, i když byly formulovány různě. Většinou v nich Boha vůbec nezmínili (nákaza tu zkrátka je), nebo se zdálo, že hájí Boha,...

Co ovlivňuje náš strach?

21.03.2020 20:00
      Strach je, podobně jako bolest, užitečnou ochranou, kterou nám Pán Bůh dal. Kdyby nás bolest nevarovala, že v našem těle není něco v pořádku, pokračovali bychom dál v poškozujících činnostech. A i lidé, kteří vůbec neznají strach, se často uvádějí do nebezpečí, kterým bychom se...

Křesťan nebo Kristovec?

08.01.2020 20:00
      To druhé jméno v nadpisu označující věřícího v Krista může určitě někdo považovat nejen za nezvyklé, ale možná i za chybné. Ale to, že jsem ho použil, má svůj dobrý důvod.        V češtině a jiných slovanských jazycích totiž podobnost slov křest a křesťan...

O adventu

03.12.2019 20:00
      To, že existuje měsíc trvající předvánoční období, nazývané Advent (z řeckého adventus = příchod), už dnes není tabu. Na rozdíl od období vlády komunistů, se tato informace často objevuje ve sdělovacích prostředcích. Ale smysl a způsob prožívání Adventu se už dnes proti tomu,...

Jak zlepšit mravní úroveň?

29.11.2019 20:00
      Existuje na tuto otázku jednoduchý a vždy účinný recept? Ne že by na toto téma už nebyly vyřčeny mnohé teorie a možná stovky „dobrých“ rad; ale přesto je v současnosti zlepšení morální situace ve společnosti stále v nedohlednu.       Dost častým (a podle mne...

Prožíváme dostatečně zbožný křesťanský život?

23.09.2018 20:00
      To je otázka, která je hodně osobní a ačkoliv jsou křesťané i v této oblasti různí a na rozdílné duchovní úrovni, asi žádný křesťan, který zná požadavky Písma na život poslušné víry, by neřekl že jeho vnitřní i praktická zbožnost je dostačující.       Úvodní...

Proč je hřích tak strašný?

29.04.2018 20:00
      Takovýto titulek článku by se v sekulární informační sféře nemohl objevit, protože se dnes slovo hřích ani „nehodí“ říkat. Vždyť hřích je nejen pro dnešní lidi v ČR vysmívaným pojmem z temného středověku. A na větu, že hřích je strašný, by se okamžitě objevily ostré reakce...

Jak starozákonní svátky ukazují na Mesiáše – Ježíše Krista.

05.03.2018 20:00
      Pán Ježíš řekl farizeům, že „všechna Písma svědčí o mně“ - mínil tím, že o něm svědčí jako o Mesiáši (J. 5,39). A Bůh a jeho slovo je tak úžasné, že ve SZ mluví od začátku do konce o budoucím příchodu Mesiáše a předpovídá jeho narození, život, působení i smrt a vzkříšení -...
1 | 2 | 3 | 4 >>