Ohlednutí zpět

Květnové návštěvy v našem sboru

20.05.2018 09:30
V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich...

Velikonoční bohoslužby

01.04.2018 09:30
I o letošních nejdůležitějších křesťanských svátcích jsme se soustředili na Pána Ježíše Krista a jeho spásné dílo. Na Velký pátek dopoledne jsme si v kázání i následnou Večeří Páně připomínali zástupnou oběť Božího Syna na kříži. A v neděli jsme se radovali z toho, že náš Spasitel nezůstal v hrobě...

Silvestr

31.12.2017 18:00
  Poslední den roku byla tentokrát neděle a tak jsme se k druhému Silvestrovskému shromáždění sešli už v 18 hodin. Oproti jiným „Silvestrům“ přes půlnoc, kdy jsme hráli hry na biblické motivy, jsme se rozhodli pro večer svědectví a písní. A o svědectví nebyla nouze, zapojili se i lidé, kteří...

Předvánoční program

17.12.2017 16:00
Třetí adventní neděli (17.12.) se v našem sboru uskutečnil večer, jehož cílem bylo ukázat na původní smysl a zvěst Vánočních svátků. Hlavním bodem programu byla rozmluva mládeže a dorostu „O pravém světle z Betléma“. Osloveni jsme byli i zamyšlením, proč jsou dnes Vánoce pro mnohé jen tradicí bez...

Díkuvzdání

01.10.2017 09:30
V neděli 1. října jsme z Boží milosti, spolu s bratry a sestrami z Lovosic a Jílového u Děčína, směli prožít ve vděčnosti a uctívání naše nebeského Otce. Toto Díkůvzdání bylo především zaměřeno na naprosto nezasloužený dar spásy skrze Pána Ježíše Krista. Slovem z kazatelny domácích i hostů jsme...

Velikonoční shromáždění a křest

14.04.2017 10:00
Na Velký pátek jsme se sešli tentokrát už dopoledne a při společném shromáždění i Večeři Páně si znovu připomínali zástupnou smrt našeho Spasitele na Golgotě.      A celou neděli jsme prožívali radost z toho, že náš vstal Pán z mrtvých! Na této slavnosti nám sloužily děti,...

Přípomínka 40 let od otevření naší modlitebny

26.03.2017 09:30
V neděli 26. 3. jsme si připomněli, že od 5.12.1976, kdy proběhlo slavnostní otevření naší modlitebny, už uběhlo víc než čtyřicet let. Hlavní myšlenkou tohoto pohledu zpět bylo dosud nevyřčené přiznání a vyznání, že v souvislosti s její výstavbou (kdy jsme prožili mnoho nejrůznější pomoci a hlavně...

Služba br. kaz. Václava Chumchala

29.01.2017 09:30
V neděli 29. ledna nás navštívil kazatel sboru v Lovosicích bratr Václav Chumchal. Posloužil nám výkladem Božího slova na základě podobenství o Milosrdném Samaritánovi a pátého blahoslavenství o milosrdných, kteří dojdou milosrdenství. Zdůraznil, že jednat milosrdně je možné jen pro toho, kdo...

Silvestr

31.12.2016 20:00
I letos jsme se sešli, abychom Silvestr strávili užitečněji, než jak je obvyklé u lidí tohoto světa, tedy sledováním televize nebo spánkem rušeným výbuchy ohňostrojů. Strávili jsme společný čas od osmi hodin až přes půlnoc. Hlavním bodem programu bylo „divadelní“ ztvárnění, tentokrát Soudu odměn...

Vánoce

24.12.2016 15:00
I o těchto Vánocích jsme se sešli na Štědrý den, abychom si připomněli narození našeho Spasitele. Tentokrát jsme si toto sklonění Boží milosti k nám hříšným lidem připomínali s důrazem na splněná biblická proroctví – a to v rozmluvě dětí a mládeže a také v krátkém oslovení bratra kazatele. V obou...
1 | 2 | 3 | 4 >>