Ohlednutí zpět

Křest

07.06.2020 09:30
Lidé zasevají, ale Pán davá vzrůst. Díky jeho milosti se mohl konat letos již druhý křest. Svou víru mohli před svědky vyznat bratr a sestra nejprve ve svědectví a poté i při křtu samotném. Zazněly písně na Boží slávu a nebyli jsme ochuzeni ani o Boží slovo. Bratr kazatel Šolc zavzpomínal na...

Křest

26.01.2020 09:30
V neděli 26.1.2020 jsme v našem sboru prožili radostnou událost, totiž křest ponořením sestry Anzheliky Rysaevy. Slyšeli jsme její osobní svědectví o tom, jak ji milující Bůh našel a změnil její život. V radostném shromáždění nechyběly ani zvěst Božího slova a písně pěveckého sboru i mládeže....

Silvestr

31.12.2019 18:00
Silvestrovské setkání bylo ohlédnutím za tím, čím jsme prošli ve sborovém i v našich osobních životech. Sešli jsme se neformálně u stolů s pohoštěním včetně kávy a čaje. Hodně jsme zpívali a zazněla svědectví o Božím jednání a dobrotě nejen v minulém roce, formou testu jsme si vyzkoušeli naše...

Adventní večer písní a chval

22.12.2019 18:00
Čtvrtou adventní neděli (22.12.2019) se uskutečnilo v naší modlitebně už po několikáté, pásmo vánočních písní, čtení oddílů Bible vztahujících se k narození Spasitele Pána Ježíše Krista a krátké evangelizační slovo. Ačkoliv většina těch, kteří byli pozváni, nepřišla, přece jen tu bylo dost hostů,...

Díkůvzdání

13.10.2019 09:30
V neděli 13. 10. jsme se už počtvrté sešli s bratry a sestrami z Lovosic, Jílového u Děčína, ale i z dalších míst ke shromáždění vděčnosti. Pán Bůh nám dopřál jasný slunečný den a „jasno v duši“ jsme mohli společně prožít i při výkladech Božího slova vyzývajících k vděčnosti. Zazněly také oslavné...

Příměstský tábor a evangelizace

01.07.2019 08:00
Od pondělí 1. do pátku 5. července se v rámci našeho sboru uskutečnil Příměstský tábor. Souběžně jsme ve městě rozdávali pozvánky na film „Co Darwin ještě nevěděl“ (na YouTube jako „Bůh zázraků“). Ten byl v naší modlitebně promítán vždy večer od pondělí do středy. Při obou aktivitách nám pomáhalo...

Křest

14.04.2019 09:30
Na Květnou neděli 14.4.2019 jsme se sešli nejen na dopolední shromáždění, kdy jsme si připomínali slavný příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Po společném obědě se konalo slavnostní setkání, kdy dva bratři a jedna sestra ve křtu vyznávali, že přijali do svého života Ježíše jako svého Spasitele a také...

Silvestr

31.12.2018 20:00
Protože jsme nechtěli trávit poslední večer roku 2018 tak, jak je v naší zemi obvyklé, uspořádali jsme v našem sboru neformální setkání zaměřené hlavně na vděčnost a chvály. Hodně jsme zpívali, zaznělo několik povzbudivých svědectví o Božím jednání, absolvovali jsme (pro nás nepříliš úspěšný) test...

Adventní večer písní a chval

16.12.2018 18:00
Třetí adventní neděli večer zazněly v našem sboru známé i méně známé vánoční písně, kterými nám posloužil pěvecký sbor, mládež a hudební skupina. A v krátkém kázání byla vysvětlena i zvěst evangelia o duchovním smyslu Vánoc.      

Současný Izrael ve světle biblických proroctví

27.10.2018 17:00
V sobotu 27. října nám posloužil bratr Ján Ostrolucký přednáškou na výše uvedené téma a jeho výklad doplnila série promítaných textů, map a fotografií. Izrael ve světle Bible je trvalým zájmem přednášejícího a o Izraeli napsal i několik knih. Zajímavým způsobem nám poukázal na stále zřejmější...
1 | 2 | 3 | 4 >>