Ohlednutí zpět

Díkuvzdání

07.10.2018 09:30
Už potřetí se při této příležitosti sešly sbory z Jablonce, Lovosic a z Jílového u Děčína. A tentokrát tuto slavnost vděčnosti prožila většina našeho sboru v Lovosické modlitebně. Výkladem Božího slova - s hlavním zaměřením na vděčnost za Pána Ježíše Krista - nám dopoledne i odpoledne...

English Camp

29.07.2018 15:00
Ve dnech 29.7. - 3.8.2018 se uskutečnil camp na Bedřichovské chatě Ludmila. Mezi asi čtyřiceti účastníky pobytu bylo i devět Američanů z texaského univerzitního města Lubbocku. Program zahrnoval jak dopolední vyučování angličtiny, tak odpolední sportovní aktivity. První večer se dozvěděli Češi...

Květnové návštěvy v našem sboru

20.05.2018 09:30
V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich...

Velikonoční bohoslužby

01.04.2018 09:30
I o letošních nejdůležitějších křesťanských svátcích jsme se soustředili na Pána Ježíše Krista a jeho spásné dílo. Na Velký pátek dopoledne jsme si v kázání i následnou Večeří Páně připomínali zástupnou oběť Božího Syna na kříži. A v neděli jsme se radovali z toho, že náš Spasitel nezůstal v hrobě...

Silvestr

31.12.2017 18:00
  Poslední den roku byla tentokrát neděle a tak jsme se k druhému Silvestrovskému shromáždění sešli už v 18 hodin. Oproti jiným „Silvestrům“ přes půlnoc, kdy jsme hráli hry na biblické motivy, jsme se rozhodli pro večer svědectví a písní. A o svědectví nebyla nouze, zapojili se i lidé, kteří...

Předvánoční program

17.12.2017 16:00
Třetí adventní neděli (17.12.) se v našem sboru uskutečnil večer, jehož cílem bylo ukázat na původní smysl a zvěst Vánočních svátků. Hlavním bodem programu byla rozmluva mládeže a dorostu „O pravém světle z Betléma“. Osloveni jsme byli i zamyšlením, proč jsou dnes Vánoce pro mnohé jen tradicí bez...

Díkuvzdání

01.10.2017 09:30
V neděli 1. října jsme z Boží milosti, spolu s bratry a sestrami z Lovosic a Jílového u Děčína, směli prožít ve vděčnosti a uctívání naše nebeského Otce. Toto Díkůvzdání bylo především zaměřeno na naprosto nezasloužený dar spásy skrze Pána Ježíše Krista. Slovem z kazatelny domácích i hostů jsme...

Velikonoční shromáždění a křest

14.04.2017 10:00
Na Velký pátek jsme se sešli tentokrát už dopoledne a při společném shromáždění i Večeři Páně si znovu připomínali zástupnou smrt našeho Spasitele na Golgotě.      A celou neděli jsme prožívali radost z toho, že náš vstal Pán z mrtvých! Na této slavnosti nám sloužily děti,...

Přípomínka 40 let od otevření naší modlitebny

26.03.2017 09:30
V neděli 26. 3. jsme si připomněli, že od 5.12.1976, kdy proběhlo slavnostní otevření naší modlitebny, už uběhlo víc než čtyřicet let. Hlavní myšlenkou tohoto pohledu zpět bylo dosud nevyřčené přiznání a vyznání, že v souvislosti s její výstavbou (kdy jsme prožili mnoho nejrůznější pomoci a hlavně...

Služba br. kaz. Václava Chumchala

29.01.2017 09:30
V neděli 29. ledna nás navštívil kazatel sboru v Lovosicích bratr Václav Chumchal. Posloužil nám výkladem Božího slova na základě podobenství o Milosrdném Samaritánovi a pátého blahoslavenství o milosrdných, kteří dojdou milosrdenství. Zdůraznil, že jednat milosrdně je možné jen pro toho, kdo...
1 | 2 | 3 | 4 >>