Ohlednutí zpět

Příměstský tábor a evangelizace

01.07.2019 08:00
Od pondělí 1. do pátku 5. července se v rámci našeho sboru uskutečnil Příměstský tábor. Souběžně jsme ve městě rozdávali pozvánky na film „Co Darwin ještě nevěděl“ (na YouTube jako „Bůh zázraků“). Ten byl v naší modlitebně promítán vždy večer od pondělí do středy. Při obou aktivitách nám pomáhalo...

Křest

14.04.2019 09:30
Na Květnou neděli 14.4.2019 jsme se sešli nejen na dopolední shromáždění, kdy jsme si připomínali slavný příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Po společném obědě se konalo slavnostní setkání, kdy dva bratři a jedna sestra ve křtu vyznávali, že přijali do svého života Ježíše jako svého Spasitele a také...

Silvestr

31.12.2018 20:00
Protože jsme nechtěli trávit poslední večer roku 2018 tak, jak je v naší zemi obvyklé, uspořádali jsme v našem sboru neformální setkání zaměřené hlavně na vděčnost a chvály. Hodně jsme zpívali, zaznělo několik povzbudivých svědectví o Božím jednání, absolvovali jsme (pro nás nepříliš úspěšný) test...

Adventní večer písní a chval

16.12.2018 18:00
Třetí adventní neděli večer zazněly v našem sboru známé i méně známé vánoční písně, kterými nám posloužil pěvecký sbor, mládež a hudební skupina. A v krátkém kázání byla vysvětlena i zvěst evangelia o duchovním smyslu Vánoc.      

Současný Izrael ve světle biblických proroctví

27.10.2018 17:00
V sobotu 27. října nám posloužil bratr Ján Ostrolucký přednáškou na výše uvedené téma a jeho výklad doplnila série promítaných textů, map a fotografií. Izrael ve světle Bible je trvalým zájmem přednášejícího a o Izraeli napsal i několik knih. Zajímavým způsobem nám poukázal na stále zřejmější...

Díkuvzdání

07.10.2018 09:30
Už potřetí se při této příležitosti sešly sbory z Jablonce, Lovosic a z Jílového u Děčína. A tentokrát tuto slavnost vděčnosti prožila většina našeho sboru v Lovosické modlitebně. Výkladem Božího slova - s hlavním zaměřením na vděčnost za Pána Ježíše Krista - nám dopoledne i odpoledne...

English Camp

29.07.2018 15:00
Ve dnech 29.7. - 3.8.2018 se uskutečnil camp na Bedřichovské chatě Ludmila. Mezi asi čtyřiceti účastníky pobytu bylo i devět Američanů z texaského univerzitního města Lubbocku. Program zahrnoval jak dopolední vyučování angličtiny, tak odpolední sportovní aktivity. První večer se dozvěděli Češi...

Květnové návštěvy v našem sboru

20.05.2018 09:30
V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich...

Velikonoční bohoslužby

01.04.2018 09:30
I o letošních nejdůležitějších křesťanských svátcích jsme se soustředili na Pána Ježíše Krista a jeho spásné dílo. Na Velký pátek dopoledne jsme si v kázání i následnou Večeří Páně připomínali zástupnou oběť Božího Syna na kříži. A v neděli jsme se radovali z toho, že náš Spasitel nezůstal v hrobě...

Silvestr

31.12.2017 18:00
  Poslední den roku byla tentokrát neděle a tak jsme se k druhému Silvestrovskému shromáždění sešli už v 18 hodin. Oproti jiným „Silvestrům“ přes půlnoc, kdy jsme hráli hry na biblické motivy, jsme se rozhodli pro večer svědectví a písní. A o svědectví nebyla nouze, zapojili se i lidé, kteří...
1 | 2 | 3 | 4 >>