Vítejte na našem webu!

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs.

Deuteronomium 31:8, verš pro sbor na rok 2018

Zveme Vás

 

Setkání s bratrem Jánem Ostroluckým se nakonec uskuteční v náhradním termínu. Každý je srdečně zván.

Stalo se

 

Díkuvzdání

Už potřetí se při této příležitosti sešly sbory z Jablonce, Lovosic a z Jílového u Děčína. A tentokrát tuto slavnost vděčnosti prožila většina našeho sboru v Lovosické modlitebně. Výkladem Božího slova - s hlavním zaměřením na vděčnost za Pána Ježíše Krista - nám dopoledne i odpoledne požehnaně sloužili bratři M. Šolc, M. Bulák a L. Roberts  (Záznam lze najít na webu Lovosického sboru). Posloužily nám také děti a zněly tu i oslavné písně spojených pěveckých sborů a mládeží. Toto setkání nad Písmem i ve vzájemném společném obecenství bylo radostné, občerstvující a požehnané.

      V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich změněných životech byly aktuální zvěstí o tom, že Duch svatý i v dnešní době stále pracuje.

 
 

      A hned následující neděli k nám přijela návštěva z organizace In life, která se snaží šířit evangelium hlavně na vysokých školách. A tak jsme mohli být informováni o jejich práci mezi studenty a dozvědět se i o rozšíření jejich služby mezi těmi, kteří z vysokoškolského prostředí již vyšli. A zvěstí Božího slova o nesmírné Boží milosti nám posloužil br. Zdeněk Blažek.

 

 

 

 

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět

Články

Prožíváme dostatečně zbožný křesťanský život?

23.09.2018 20:00
      To je otázka, která je hodně osobní a ačkoliv jsou křesťané i v této oblasti různí a na rozdílné duchovní úrovni, asi žádný křesťan, který zná požadavky Písma na život poslušné víry, by neřekl že jeho vnitřní i praktická zbožnost je dostačující.       Úvodní...

Výzva všem členům v BJB

 
      Blíží se Sjezd delegátů a jsme přesvědčeni, že bude v mnoha směrech velice podstatný pro další duchovní život uvnitř naší Jednoty a závěry našich rozhodnutí ovlivní každého člena v našich sborech. Proto právě v tomto čase zvěřejňujeme výzvu, která jasně a aktuálně hovoří do situace, nad kterou věříme všichni přemýšlíme a předkládáme ji našemu Pánu.
 
Výzvu nejen za jablonecký sbor si můžete přečíst  zde .
 

Stojí za přečtení

Neradostné rozjímaní nad radostným výročím

17.11.2017 20:00
    I když to tak protestanté často nevnímají, reformací lze považovat za jedno z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznačnější probuzení v dějinách církve. O probuzení spíše uvažujeme v poněkud modernějších kontextech, počínaje od Prvního velkého probuzení v Americe přes Druhé velké probuzení v...

Prohlášení sborů k sitauaci v BJB

Sbory v Jablonci n. N., Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se tímto rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.

Prohlášení je možné stáhnout zde (PDF formát)

 

Postoj našeho sboru k ekumenické spolupráci

    Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).