Vítejte na našem webu!

 

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs.

 

Deuteronomium 31:8, verš pro sbor na rok 2018

 

Stalo se

 

Velikonoční bohoslužby

 

I o letošních nejdůležitějších křesťanských svátcích jsme se soustředili na Pána Ježíše Krista a jeho spásné dílo. Na Velký pátek dopoledne jsme si v kázání i následnou Večeří Páně připomínali zástupnou oběť Božího Syna na kříži. A v neděli jsme se radovali z toho, že náš Spasitel nezůstal v hrobě ale vstal z mrtvých a žije - a proto i my můžeme mít naději věčného života. A tato radost i naděje byla připomenuta různými způsoby.

 
 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět

Připravujeme

 

Výzva všem členům v BJB

 
      Blíží se Sjezd delegátů a jsme přesvědčeni, že bude v mnoha směrech velice podstatný pro další duchovní život uvnitř naší Jednoty a závěry našich rozhodnutí ovlivní každého člena v našich sborech. Proto právě v tomto čase zvěřejňujeme výzvu, která jasně a aktuálně hovoří do situace, nad kterou věříme všichni přemýšlíme a předkládáme ji našemu Pánu.
 
Výzvu nejen za jablonecký sbor si můžete přečíst  zde .
 

Články

Jak starozákonní svátky ukazují na Mesiáše – Ježíše Krista.

05.03.2018 20:00
      Pán Ježíš řekl farizeům, že „všechna Písma svědčí o mně“ - mínil tím, že o něm svědčí jako o Mesiáši (J. 5,39). A Bůh a jeho slovo je tak úžasné, že ve SZ mluví od začátku do konce o budoucím příchodu Mesiáše a předpovídá jeho narození, život, působení i smrt a vzkříšení -...

Stojí za přečtení

Neradostné rozjímaní nad radostným výročím

17.11.2017 20:00
    I když to tak protestanté často nevnímají, reformací lze považovat za jedno z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznačnější probuzení v dějinách církve. O probuzení spíše uvažujeme v poněkud modernějších kontextech, počínaje od Prvního velkého probuzení v Americe přes Druhé velké probuzení v...

Prohlášení sborů k sitauaci v BJB

Sbory v Jablonci n. N., Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se tímto rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.

Prohlášení je možné stáhnout zde (PDF formát)

 

Postoj našeho sboru k ekumenické spolupráci

    Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).