Vítejte na našem webu!

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs.

Deuteronomium 31:8, verš pro sbor na rok 2018

Zveme Vás

 

Setkání s bratrem Jánem Ostroluckým se nakonec uskuteční v náhradním termínu. Každý je srdečně zván.

Články

Prožíváme dostatečně zbožný křesťanský život?

23.09.2018 20:00
      To je otázka, která je hodně osobní a ačkoliv jsou křesťané i v této oblasti různí a na rozdílné duchovní úrovni, asi žádný křesťan, který zná požadavky Písma na život poslušné víry, by neřekl že jeho vnitřní i praktická zbožnost je dostačující.       Úvodní...

Stalo se

 

English Camp

 
Ve dnech 29.7. - 3.8.2018 se uskutečnil camp na Bedřichovské chatě Ludmila. Mezi asi čtyřiceti účastníky pobytu bylo i devět Američanů z texaského univerzitního města Lubbocku. Program zahrnoval jak dopolední vyučování angličtiny, tak odpolední sportovní aktivity. První večer se dozvěděli Češi mnohé o Texasu, ten další byl věnován představení České republiky. Následné večery pak byly na téma „O křesťanské sexualitě“ a „O smyslu života“. A našel se čas i na koupání na přehradě i celodenní výlet na Ještěd a Kalich. Vyvrcholením celé akce bylo čtvrteční evangelizační shromáždění v naší modlitebně, kde na výzvu reagovalo šest lidí.

      V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich změněných životech byly aktuální zvěstí o tom, že Duch svatý i v dnešní době stále pracuje.

 
 

      A hned následující neděli k nám přijela návštěva z organizace In life, která se snaží šířit evangelium hlavně na vysokých školách. A tak jsme mohli být informováni o jejich práci mezi studenty a dozvědět se i o rozšíření jejich služby mezi těmi, kteří z vysokoškolského prostředí již vyšli. A zvěstí Božího slova o nesmírné Boží milosti nám posloužil br. Zdeněk Blažek.

 

 

 

 

Byli bychom rádi, kdyby se „dá-li to Pán“ mohly podobné English campy pravidelně opakovat.  

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět

Výzva všem členům v BJB

 
      Blíží se Sjezd delegátů a jsme přesvědčeni, že bude v mnoha směrech velice podstatný pro další duchovní život uvnitř naší Jednoty a závěry našich rozhodnutí ovlivní každého člena v našich sborech. Proto právě v tomto čase zvěřejňujeme výzvu, která jasně a aktuálně hovoří do situace, nad kterou věříme všichni přemýšlíme a předkládáme ji našemu Pánu.
 
Výzvu nejen za jablonecký sbor si můžete přečíst  zde .
 

Stojí za přečtení

Neradostné rozjímaní nad radostným výročím

17.11.2017 20:00
    I když to tak protestanté často nevnímají, reformací lze považovat za jedno z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznačnější probuzení v dějinách církve. O probuzení spíše uvažujeme v poněkud modernějších kontextech, počínaje od Prvního velkého probuzení v Americe přes Druhé velké probuzení v...

Prohlášení sborů k sitauaci v BJB

Sbory v Jablonci n. N., Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se tímto rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.

Prohlášení je možné stáhnout zde (PDF formát)

 

Postoj našeho sboru k ekumenické spolupráci

    Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).