Vítejte na našem webu!

 

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs.

 

Deuteronomium 31:8, verš pro sbor na rok 2018

 

Připravujeme

English Camp

Zájemci se mohou příhlásit vyplněním formuláře, který je k dispozici zde

 

Současný Izrael ve světle Biblických proroctví

Stalo se

 

Květnové návštevy v našem sboru

 

      V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich změněných životech byly aktuální zvěstí o tom, že Duch svatý i v dnešní době stále pracuje.

      A hned následující neděli k nám přijela návštěva z organizace In life, která se snaží šířit evangelium hlavně na vysokých školách. A tak jsme mohli být informováni o jejich práci mezi studenty a dozvědět se i o rozšíření jejich služby mezi těmi, kteří z vysokoškolského prostředí již vyšli. A zvěstí Božího slova o nesmírné Boží milosti nám posloužil br. Zdeněk Blažek.

 
 

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět

Články

Proč je hřích tak strašný?

29.04.2018 20:00
      Takovýto titulek článku by se v sekulární informační sféře nemohl objevit, protože se dnes slovo hřích ani „nehodí“ říkat. Vždyť hřích je nejen pro dnešní lidi v ČR vysmívaným pojmem z temného středověku. A na větu, že hřích je strašný, by se okamžitě objevily ostré reakce...

Výzva všem členům v BJB

 
      Blíží se Sjezd delegátů a jsme přesvědčeni, že bude v mnoha směrech velice podstatný pro další duchovní život uvnitř naší Jednoty a závěry našich rozhodnutí ovlivní každého člena v našich sborech. Proto právě v tomto čase zvěřejňujeme výzvu, která jasně a aktuálně hovoří do situace, nad kterou věříme všichni přemýšlíme a předkládáme ji našemu Pánu.
 
Výzvu nejen za jablonecký sbor si můžete přečíst  zde .
 

Stojí za přečtení

Neradostné rozjímaní nad radostným výročím

17.11.2017 20:00
    I když to tak protestanté často nevnímají, reformací lze považovat za jedno z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznačnější probuzení v dějinách církve. O probuzení spíše uvažujeme v poněkud modernějších kontextech, počínaje od Prvního velkého probuzení v Americe přes Druhé velké probuzení v...

Prohlášení sborů k sitauaci v BJB

Sbory v Jablonci n. N., Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se tímto rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.

Prohlášení je možné stáhnout zde (PDF formát)

 

Postoj našeho sboru k ekumenické spolupráci

    Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).