Vítejte na našem webu!

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. 

Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.

Jan 14:27, verš pro sbor na rok 2017

 

 

Prohlášení sborů k sitauaci v BJB

Sbory v Jablonci n. N., Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se tímto rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.

Prohlášení je možné stáhnout zde (PDF formát)

 

Články

O svobodě a svobodném rozhodnutí

10.05.2017 20:00
     To, že svoboda patří k nejdůležitějším hodnotám v lidském životě není sporu. Málokdo by si přál žít jako otrok, být vězením omezen na své svobodě, nebo nemít možnost svobodně rozhodovat o svém jednání - kam by chtěl cestovat, co vlastnit a co si vybrat z mnoha možností...

Stalo se

 

Velikonoční shromáždění a křest

Na Velký pátek jsme se sešli tentokrát už dopoledne a při společném shromáždění i Večeři Páně si znovu připomínali zástupnou smrt našeho Spasitele na Golgotě.

A celou neděli jsme prožívali radost z toho, že náš vstal Pán z mrtvých! Na této slavnosti nám sloužily děti, mládež i pěvecký sbor. Sestry pro nás připravily společný oběd a po něm pak proběhlo i křestní shromáždění, kdy byli křtěni dva bratři. A ani potom jsme nemuseli pospíchat domů a prožili užitečný čas u stolu při rozhovorech a pohoštění.  

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět

Stojí za přečtení

Ohlédnutí za týdnem modliteb za sjednocení křesťanů 2017.

15.12.2016 20:00
(Komentář k programu ekumenického týdne za jednotu křesťanů.)     Každý, kdo měl možnost seznámit se s programem na ekumenický týden modliteb (viz zde), tak jak nám ho připravila ERC a jak ho bez zaváhání přeposlal na naše sbory VV, musí zaujmout nějaký postoj. Buď jsme těmi,...

Postoj našeho sboru k ekumenické spolupráci

    Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).