Vítejte na našem webu!

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. 

Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.

Jan 14:27, verš pro sbor na rok 2017

 

 

Články

Do jaké míry je důležité správné učení?

27.02.2017 20:00
      Nemálo lidí se domnívá, že v podstatě nezáleží na tom co lidé pokládají za pravdu a čemu věří - hlavně když se chovají slušně. Slušně se chovat je opravdu důležité. Ale není správné opomíjet, že jednání všech lidí vychází z toho, co pokládají za pravdu. A jaká ta pravda je, se...

Stalo se

 

Služba br. kaz. Václava Chumchala

V neděli 29. ledna nás navštívil kazatel sboru v Lovosicích bratr Václav Chumchal. Posloužil nám výkladem Božího slova na základě podobenství o Milosrdném Samaritánovi a pátého blahoslavenství o milosrdných, kteří dojdou milosrdenství. Zdůraznil, že jednat milosrdně je možné jen pro toho, kdo potřebnému odpustil jeho postoje nebo provinění vůči němu. Také uvedl, že mezi skutky milosrdenství patří nezastupitelně i zvěstování evangelia a že nedělat skutky milosrdenství i nás přivádí pod Boží soud (Jak.2,13). Děkujeme za službu! (cele kázání je k dispozici v sekci kázání)

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět

Stojí za přečtení

Ohlédnutí za týdnem modliteb za sjednocení křesťanů 2017.

15.12.2016 20:00
(Komentář k programu ekumenického týdne za jednotu křesťanů.)     Každý, kdo měl možnost seznámit se s programem na ekumenický týden modliteb (viz zde), tak jak nám ho připravila ERC a jak ho bez zaváhání přeposlal na naše sbory VV, musí zaujmout nějaký postoj. Buď jsme těmi,...

Postoj našeho sboru k ekumenické spolupráci

    Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).