Vítejte na našem webu!

Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého v vás? Kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji.

Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.

1. Korintským 6:19-20, verš pro sbor pro rok 2016

 

 

 

Stalo se

 

Křest Petra Kodyma

 

V neděli 19.6. proběhlo v našem sboru křestní shromáždění, kdy bratr Petr Kodym veřejně před bratřími a sestrami vyznal svoji víru. Nejprve vydal svědectví, jak ho Bůh zachránil ze závislostí a daroval mu nový život. Poté byl na základě své víry pokřtěn.  Po skončení jsme také mohli společně strávit příjemný čas u připraveného občerstvení.

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět

 

 
 

Články

Kolik zákonů a pravidel lidé potřebují?

12.04.2016 20:00
    Kdyby žil každý človek sám ve svém vesmíru, neměl by potřebu vytvářet žádné zákony (tj. právní ustanovení a předpisy vymezující činnosti povolené a zakázané). Ale už v ráji vydal Bůh prvním lidem zákon: „Nejezte ze stromu poznání dobrého a zlého,“ protože se zde situace...

Stojí za přečtení

Kdy se narodil Ježíš?

12.12.2015 20:00
25.12., 6.1. nebo ve Svátek stánků?   Většina lidí řekne, že se narodil 25. prosince. Nicméně v Novém Zákoně nenajdete nic, co by toto datum potvrdilo jako den Ježíšova narození. První dvě století v prvotní církvi neexistovalo nic takového, jako oslava Ježíšova narození. Dohady (lépe...

Postoj našeho sboru k ekumenické spolupráci

    Napsali jsme dopis představitelům všech církví a denominací v Jablonci, kde vysvětlujeme náš pohled na ekumenu. Toto stanovisko se pochopitelně netýká pouze jablonecké ekumenické spolupráce, ale vyjadřuje i náš postoj k ekumeně obecně. Aby bylo toto naše stanovisko všeobecně přístupné, zveřejňujeme ho na našich sborových stránkách. Toto vyjádření si můžete stáhnout zde (PDF formát).